Pismeno prevođenje

Pismeno prevođenje obuhvaća najrazličitije vrste tekstova, koji iziskuju različite pristupe i strategije prevođenja. To dobro znaju naši stalni zaposlenici i stručni suradnici, obrazovani prevoditelji iza kojih je višegodišnje bogato iskustvo u radu, koje je nakon položenog ispita iz poznavanja zakonskih propisa i terminologije Ministarstvo pravosuđa ovlastilo da svojom izjavom, pečatom i potpisom jamče istovjetnost prijevoda i originala.

Za Vas pismeno prevodimo sve što „pismeno“ podrazumijeva:

Osobne dokumente: rodne, vjenčane i smrtne listove, uvjerenja o nekažnjavanju i potvrde o neosuđivanosti, vozačke dozvole, svjedodžbe, diplome…

Pravne dokumente: ugovore svih vrsta – društvene ugovore, kupoprodajne, o radu, o kreditu, o prijenosu udjela, o darovanju, o pružanu usluga, o najmu, o osnivanju prava služnosti itd; punomoći, presude…

Dokumente iz područja ekonomije: izvatke iz sudskog registra, bilance, račune dobiti i gubitka, bankovne izvatke, police osiguranja…

Dokumente iz područja tehnike: tekstove vezane za strojarstvo, brodogradnju, građevinu, arhitekturu, geodeziju, rudarstvo, metalurgiju, grafičku tehnologiju…

Dokumente iz područja medicine: nalaze, otpusna pisma; upute za rad s medicinskim uređajima…

Dokumente vezane uz marketing: web stranice, letke…

Adresa

Korzo 23,
51000 Rijeka

Telefon

+385 51 315 061
Tel.broj ureda

+385 98 327 651
njemački jezik

+385 99 364 7219
engleski jezik

E-mail

mirna.marotti@gmail.com
njemački jezik

majarepusic@gmail.com
engleski jezik

Radno vrijeme

Ponedjeljak do četvrtak: 9:00 - 16:00
Petak: 9:00 - 14:00

© 2022 Marotti All rights reserved